• 15
  "Bazı Yeni Antitümör Etkili Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Moleküler Modellemesi", Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 12B3336002, 2012-2015.
 • 14
  "Bazı Yeni DNA Topoizomeraz Etkili İnhibitör Benzotiyazol Türevlerinin Sentezi", Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 11A3336001, 2011-2014.
 • 13
  “Design, Synthesis and Development of New Antimicrobial Drugs against Multi-Drug Resistant Microorganisms using Structure-Activity Relationships”, Turkish Scientific and Technical Research Council (TUBITAK), Project No: 107S455, 2008-2011.
 • 12
  "Yeni Bazı Benzoksazol ve Benzotiyazol Türevlerinin Sentez, Yapı Aydınlatması ve Antimikrobiyal Etkileri", Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 08B3336001, 2008-2010.
 • 11
  "Bazı Yeni DNA Topoizomeraz İnhibitörü Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Bilgisayar Yardımıyla Moleküler Modellemesi", Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2005-0803049, 2004-2007.
 • 10
  "Synthesis and determination of DNA topoisomerase inhibitor activities of some new heterocyclies and moleculer modelling studies using computer", Ankara University Research Fund, Project No: 2001-08-03-030, 2001-2004.
 • 9
  "Synthesis, antimicrobial activity and QSARs of some new benzoxazole, benzimidazole, benzoxazine derivatives", Ankara University Research Fund, Project No: 2001-08-03-027, 2001-2005.
 • 8
  "Molecular Designs and Structure-Activity Relationships of Some Novel Antibiotical, Antitumoral and/or Anti-HIV-1 Active Compounds including Isosteric Heterocyclic Systems by using 3D Molecular Modeling and 3D-QSAR Techniques", Ankara University Research Fund, Project No: 98-03-00-06, 1999-2001.
 • 7
  "Yeni Bazı Benzoksazol, Analogları ve Olası Metabolitlerinin Sentez ve Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri Çalışmaları", Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 98-30-00-003, 1998-2001.
 • 6
  "Designs of Some Original Heterocyclic Compounds as Chemotherapeutic Agents by using 3D-QSAR", Turkish Scientific and Technical Research Council (TUBITAK), Project No: SBAG-AYD-273, 1998-2000.
 • 5
  "Computer Aided Drug Design Studies on the New Drugs using Three Dimensional Molecular Modelling", Turkish Scientific and Technical Research Council (TUBITAK), Project No: SBAG-AYD-120, 1996-1997.
 • 4
  "Studies on Synthesis and Biological Activities of Analogs of Heterocylic Bases", Ankara University Research Fund, Project No: 96-30-00-22, 1996-1998.
 • 3
  "Synthesis and microbiological activity of some N-(o-hydroxyphenylbenzmides and phenylacetamides as the possible metabolites of antimicrobial active benzoxazoles", Ankara University Research Fund, Project No: 92-30-00-02, 1992-1995.
 • 2
  "Studies on Synthesis, Structure Elucidation and Microbiological Activities of Substituted-2-benzylbenzoxazole Derivatives", Ankara University Research Fund, Project No: 92-30-00-08, 1991-1993.
 • 1
  "Synthesis, Structure Elucidation and Microbiological Activities of 5-Substituted-2-(3-pyridyl)benzoxazole Derivatives", Ankara University Research Fund, Project No: 88-30-00-08, 1988-1989.